Archiwum

Archiwum

III Edycja – 2017 r.

W dniach 16-18 lutego 2017 r. w Ustroniu odbyło III Śląskie Forum Laryngologiczne: „Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii”.

Spotkanie zostało zorganizowana przez Centrum Medyczne MAVIT i Katedrę Laryngologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownikiem naukowym konferencji był Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek. Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawował Oddział Śląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Patronatem honorowym spotkanie objął Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Złotymi Sponsorami konferencji były firmy: City Car Sp. z o.o. oraz Medicus Aparatura i Sprzęty Medyczne Sp. z o.o. Sp. k. Sponsorami byli także: Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o. oraz Sinutronic Sp. z o.o. Patronat Medialny objął miesięcznik i portal „Rynek Zdrowia”. Niezwykle pomocna w realizacji programu naukowego była firma Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k.

Podczas konferencji mieliśmy przyjemność gościć znakomitych Prelegentów – powszechnie uznane autorytety w dziedzinie audiologii, otologii i otoneurologii z kraju, a także z zagranicy. W czasie spotkania odbyły się dwie części naukowe: wykładowa oraz warsztatowa, podczas których szczególną uwagę poświęcano zagadnieniom diagnostyki i leczenia szumów usznych i zawrotów głowy.

W bloku wykładowym omówiono m.in. mechanizm działania neuromodulacji akustycznej w leczeniu szumów usznych. Pochylano się także nad problemem metod diagnostycznych oraz leczniczych perlakowego zapalenia ucha środkowego.

Podczas sesji warsztatowej szczegółowo przedstawiono metody diagnostyczne oraz możliwe sposobny leczenia położeniowych zawrotów głowy z wykorzystaniem manewrów pozycyjnych. Omówiono także technikę badania z wykorzystaniem testu potrząsania głową – vHIT – podczas prezentacji Uczestnicy mieli również okazję obserwować praktyczne wykonanie testu.

Wszystkie wykłady i warsztaty przyjęto z dużym zainteresowaniem i uznaniem dla Prezentujących. Uczestnicy żywo dyskutowali na omawiane tematy.

W ramach konferencji odbyły się także zawody narciarskie w Ośrodku Nowa Osada w Wiśle. Dwa przejazdy slalomu giganta wywołały duże emocje. Podczas przejazdu pogoda sprzyjała zawodnikom. W kategorii kobiet najszybsza była Pani Izabela Kawecka, a wśród mężczyzn zwyciężył Pan Patryk Hartwich. Jeszcze raz gratulujemy!

W dniu 18 lutego 2017 r. (sobota), w godzinach popołudniowych, Uczestnicy konferencji opuścili hotel Olympic zadowoleni i z nadzieją na rychłe ponowne spotkanie podczas kolejnej edycji Śląskiego Forum Laryngologicznego.

Konferencja była wspaniałą okazją do poszerzenia wiedzy w zakresu audiologii i otoneurologii, ale także szansą na miłe spędzenie czasu wśród społeczności laryngologicznej.

Jeszcze raz składamy podziękowanie wszystkim Uczestnikom konferencji za wspólnie spędzony.

II Edycja – 2012 r.

W dniach 1-3 marca 2012 r. w Ustroniu odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana w ramach II Śląskiego Forum Laryngologicznego pt. „Postępy w audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej”.

Spotkanie zostało zorganizowana przez Centrum Medyczne MAVIT i Katedrę Laryngologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod patronatem Oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Złotym Sponsorem konferencji była firma Medicus AIM Sp. z o.o., zaś Brązowymi Sponsorami: 3M oraz Ronest. Patronat Medialny objęło wydawnictwo Termedia oraz Rynek Zdrowia i Med-info.

Spotkanie było podzielone na 3 sesje: audiologiczną, runologiczną i onkologii laryngologicznej. Do wzięcia udziału w spotkaniu w charakterze wykładowców zaproszono wiele znanych osób, z wiodących ośrodków krajowych. Gościem honorowym spotkania był profesor Jacek Smurzyński z Departament of Audiology and Speech-Language Pathology, East Tennessee University, Johnson City, USA. Profesor Smurzyński wygłosił wykład wprowadzający w sesji audiologicznej pt. „Najnowsze badania dotyczące fizjologii ślimaka”.

Podczas konferencji wykładowcy przedstawili aktualne poglądy na temat patogenezy polipów nosa, również w oparciu o swój dorobek naukowy, aktualne możliwości farmakoterapii oraz rysujące się perspektywy w niedalekiej przyszłości. Dyskutowano również niezwykle trudny problem leczenia operacyjnego polipów nosa w przebiegu astmy aspirynowej. Prelegenci podzielili się także swoimi doświadczeniami w zakresie możliwości rekonstrukcyjnych po rozległych operacjach głowy i szyi oraz zasadami postępowania z guzami naczyniowymi. Wszystkie wykłady przyjęto z dużym zainteresowaniem i uznaniem dla prezentujących.

Na zakończenie obrad miało miejsce spotkanie uczestników konferencji z przedstawicielami Oddziału Śląskiego NFZ – drem n. med. Zygmuntem Klosą oraz naczelnikiem Aleksandrą Brzęską. Przedstawili oni krótkie zasady kontraktowania w dziedzinie laryngologii oraz odpowiadali na liczne pytania.

W ramach konferencji odbyły się też zawody narciarskie na Stożku w Wiśle. Dwa przejazdy slalomu giganta wywołały duże emocje, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. W kategorii kobiet I miejsce zdobyła Pani Anna Cięgiel-Tochaczek, a wśród, mężczyzn Pan Patryk Hartwich.

W sobotę dnia 3 marca, w godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji opuścili hotel Diament, zadowoleni i z nadzieją na ponowne spotkanie.

Konferencja była wspaniałą okazją, by poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymienionych dyscyplin laryngologii, ale też szansą na miłe spędzenie czasu wśród społeczności laryngologicznej.

Jeszcze raz składamy podziękowanie wszystkim Uczestnikom konferencji za wspólnie spędzony czas i dobrą zabawę.

I Edycja – 2011 r.

9 kwietnia 2011r. (sobota) odbyła się I Konferencja naukowa Śląskiego Forum Laryngologicznego, pt. „Diagnostyka oraz leczenie przewlekłych stanów zapalnych nosa i zatok przynosowych”.

Spotkanie w katowickim Hotelu Angelo zgromadziło ponad 90 uczestników a wśród prelegentów byli: prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, pracownik naukowy Katedry i Oddziału Klinicznego Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk, Z-ca Ordynatora Oddziału Klinicznego ORL Szpitala Klinicznego CMUJ w Krakowie, lek. med. Szczepan Bratek, specjalista laryngolog, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz lek. med. Agata Bigewska, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii z ponad 15-letnim praktycznym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami związanymi ze stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych, a w szczególności przewlekłymi stanami zapalnymi jamy nosa i zatok przynosowych (PZZP).

Organizatorem wydarzenia było Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o., posiadające Szpital Specjalistyczny m.in. z zakresu laryngologii dzieci i dorosłych w Katowicach. Sponsorami konferencji były firmy: GlaxoSmithKline, MEDICUS AIM Sp. z o.o. S.K.A.oraz Polfa Warszawa S.A. Patronem medialnym było wydawnictwo Termedia.