Archiwum

O nas

Śląskie Forum Laryngologiczne to cykl spotkań zainaugurowanych w 2011 r. w Katowicach, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy nt. najnowszych technik medycznych wśród lekarzy laryngologów, pulmonologów, onkologów, rynologów i lekarzy POZ na Śląsku oraz jego okolicach.

I Śląskie Forum Laryngologiczne pt. „Diagnostyka oraz leczenie przewlekłych stanów zapalnych nosa i zatok przynosowych”, odbyło się 9 kwietnia 2011 r.

Druga edycja wydarzenia miała miejsce w dniach 1-3 marca 2012 r. Tym razem tematem spotkania były „Postępy w audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej”.

III Śląskie Forum Laryngologiczne „Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii” odbyło się w dniach 16-18 lutego 2017 r.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o oraz Katedrę i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawuje Oddział Śląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Patronem honorowym spotkania jest Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Kierownikiem naukowym Śląskiego Forum Laryngologicznego jest prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek – wybitny specjalista otolaryngolog. Podczas konferencji będziemy mieli przyjemność gościć znakomitych Prelegentów – powszechnie uznane autorytety w dziedzinie audiologii, otologii i otoneurologii z kraju, a także z zagranicy.


Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. jest niepubliczną placówką medyczną działającą z sukcesem od 2000 roku. Misją firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, mając przede wszystkim na uwadze dobro i pełną satysfakcję każdego Pacjenta.

Szczególny nacisk kładziemy na stosowanie najwyższej jakości sprzętu medycznego oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej, poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne, co bezpośrednio wpływa na najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Posiadamy 3 ośrodki medyczne:

 • Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Warszawie – okulistyka

  ul. Podleśna 61, tel. 22 569 59 00


 • Ośrodek Diagnostyczny CM MAVIT w Warszawie – okulistyka

  ul. Migdałowa 4, tel. 22 569 59 00


 • Szpital Specjalistyczny CM MAVIT w Katowicach – laryngologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, okulistyka

  ul. Szopienicka 65, tel. 32 358 77 00


Nasze działania edukacyjne

Od ponad 16 lat organizujemy w Warszawie seminaria dla lekarzy okulistów. Spotkania mają na celu dzielenie się naszym doświadczeniem i informacjami nt. najnowszych technik i procedur przez nas stosowanych.

W 2012 r. zorganizowaliśmy w Katowicach I Śląskie Forum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa jako gałąź medycyny poszerzająca możliwości leczenia stomatologicznego”, konferencja cieszyła się duży zainteresowaniem, zgromadziła 160 uczestników.

Agenda

PROGRAM KONFERENCJI „Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii”.
Hotel Olympic, ul. Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń, 16-18 lutego 2017 r.


Dzień 1 16 lutego 2017 r. (czwartek)

17.00

Przyjazd do hotelu (rejestracja i zakwaterowanie)

20.00

Kolacja dla Uczestników


Dzień 2 17 lutego 2017 r. (piątek)

9.00

Mistrzostwa Narciarskie Laryngologów

15.00

Obiad

16.00

Powitanie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Maciej Mądrala, Centrum Medyczne MAVIT

16.20

Sesja otologiczna

Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

16.20

Szumy uszne – neuromodulacja akustyczna
Dr Federica Vinciati


Podczas wykładu zostanie szczegółowo omówiony mechanizm działania neuromodulacji akustycznej w leczeniu szumów usznych. Będą także przedstawione wskazania do leczenia oraz dotychczasowe wyniki badań.

17.10

Przerwa na kawę i poczęstunek

17.20

Terapia transtympanalna – nagła głuchota, szumy uszne, choroba Meniere’a
dr hab. n. med. Grażyna Lisowska


W prezentacji szczegółowo zostanie przedstawiona technika wstrzyknięć transtympanalnych. Będą także omówione wskazania do leczenia transtympanalnego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „terapii ratującej”. Ponadto wnikliwie zostaną omówione wyniki badań z wielu ośrodków na świecie na podstawie aktualnych metaanaliz.

18.00

Perlakowe zapalenie ucha środkowego – wciąż aktualny problem kliniczny
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski


Podczas wykładu zostaną przedstawione metody diagnostyczne oraz lecznicze perlakowego zapalenia ucha środkowego. Ponadto szczegółowo będą omówione techniki operacyjne oraz monitoring śródoperacyjny umożliwiający uzyskanie lepszych pooperacyjnych wyników słuchu. Zostaną także przedstawione wyniki badań własnych w konfrontacji z aktualnymi danymi z piśmiennictwa.

18.40

Pytania i dyskusja

20.00

Biesiada góralska (kapela, tańce, zabawy)


Dzień 3 18 lutego 2017 r. (sobota)

9.00

Warsztaty – Położeniowy zawrót głowy
dr n. med. K. Pierchała


Podczas warsztatów szczegółowo zostanie przedstawiona etiopatogeneza położeniowych zawrotów głowy, metody diagnostyczne oraz możliwe leczenie z wykorzystaniem manewrów pozycyjnych.

11.00

Przerwa na Kawę i poczęstunek

11.15

Warsztaty – vHIT – zastosowanie kliniczne
dr hab. n. med. W. Gawron


Na warsztatach zostanie przedstawiona technika badania z wykorzystaniem testu potrząsania głową – vHIT. Wskazania do wykonania testu oraz interpretacja uzyskanych wyników badań. Zostanie również zaprezentowane praktyczne wykonanie testu.

13.15

Pytania i dyskusja

13.30

Zakończenie

13.40

Obiad


Prelegenci

 • dr hab. n. med.

  Wojciech Gawron

  Specjalista II stopnia otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2001 r. obronił pracę doktorską na temat: „Ocena stanu narządu przedsionkowego dzieci chorych na cukrzycę typu 1”. W lutym 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz cyklu publikacji pod wspólnym tytułem „Analiza zmian nie jawnych klinicznie w obrębie narządu słuchu i narządu równowagi w wybranych schorzeniach okresu rozwojowego”.

  Uczestnik staży zagranicznych oraz staży naukowo-szkoleniowych w wiodących ośrodkach laryngologicznych w Polsce. Autor i współautor licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych w dziedzinie otolaryngologii.
  Od 2009 r. pracuje w Dolnośląskim Centrum Laryngologii Medicus w Poradni Otolaryngologii Dziecięcej oraz pełni funkcję Ordynatora Oddziału Otolaryngologii.


 • dr hab. n. med.

  Grażyna Lisowska

  Specjalista otorynolaryngologii. W 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Główny zakres zainteresowań zawodowych: rynologia, audiologia.

  Zdobywczyni licznych nagród za prace naukowe, m.in.: wyróżnienia JM Rektora ŚAM Profesora Zbigniewa Religi za pracę doktorską (2000 r.). Autorka ponad 100 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Członek Association for Research in Otolaryngology, International Evoked Response Audiometry Study Group, American Auditory Society, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (PTOL), Sekcja Audiologiczna PTOL.

  Od 2008 r. adiunkt habilitowany Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


 • dr n. med.

  Katarzyna Pierchała

  Specjalista II stopnia w dziedzinie otolaryngologii. W 1998 r. uzyskała stopień doktora, prezentując rozprawę doktorską pt. „Analiza przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi na materiale Pracowni Elektronystagmografii Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie z lat 1970-1994”. Główne obszary zainteresowań zawodowych: choroba Meniere’a, choroby ucha wewnętrznego o innej etiologii, leczenie transtympanalne w chorobach ucha wewnętrznego, zawroty głowy i zaburzenia równowagi.

  Autorka i współautorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorka i autorka podręczników dotyczących diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Aktywny członek Sekcji Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W ramach działalności w Sekcji opracowuje standard i protokół leczenia choroby Meniere’a w Polsce.

  Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.


 • prof. dr hab. n. med.

  Krzysztof Morawski

  Specjalista otolaryngologii i specjalista audiologii i foniatrii. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2009 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2015 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Główne pola zainteresowań: otologia, neurootologia, audiologia eksperymentalna i kliniczna, implanty ślimakowe i aparaty słuchowe wszczepialne, rynologia.

  Zdobywca wielu nagród i wyróżnień za prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe, m.in.: Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia (2002 r.), Indywidualnej Nagrody Ministra Zdrowia II stopnia za rozprawę habilitacyjną (2010 r.). Uczestnik licznych szkoleń zagranicznych. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych.

  Wielokrotny stypendysta w University of Miami Department of Otolaryngology & Ear Institute (lata 2001/2002, 2002/2003, 2005).


miejsce

Hotel Olympic

ul. Grażyńskiego 10

Usytuowany w samym centrum Ustronia – miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, znajdującej się na południu Polski, w górach Beskidu Śląskiego. Swoje malownicze położenie hotel zawdzięcza płynącej tuż obok rzece Wiśle, otoczonej pasmami górskimi porośniętymi lasami. Ustroń stanowi doskonałe miejsce na wypoczynek, relaks, jak również aktywne spędzanie wolnego czasu.

W ramach pobytu Goście mogą nieodpłatnie korzystać z: kręgielni, sali fitness, sauny: suchej i mokrej, basenu, jacuzzi, piłkarzyków, ping-ponga, bilardu, WI-FI. Do dyspozycji Gości jest także bezpłatny dwupoziomowy parking.

Dodatkowo każdy Gość otrzymuje voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na zabiegi kosmetyczne powyżej 150 zł.

Uczestnicy III Śląskiego Forum Laryngologicznego będą mieli możliwość noclegu w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym. Liczba miejsc w pokoju jednoosobowym jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Partnerzy

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą dla Partnerów wydarzenia.

Rejestracja

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w Śląskim Forum Laryngologicznym.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza,
jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o kolejnych edycjach wydarzenia.
 

Dane dotyczące kosztów:

Noclegi:

Prosimy o wybranie liczby noclegów:

Prosimy o wskazanie terminu noclegu*:

Prosimy o wybranie rodzaju pokoju*:

Prosimy o wskazanie osoby do współdzielenia pokoju***

Podsumowanie kosztów:

400 zł (opłata zjazdowa)

Dodatkowe:

Dane do faktury:

*

Pola obowiązkowe do wypełnienia.

**

Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

***

Osoba wskazana jako współtowarzysz do pokoju dwuosobowego powinna dokonać oddzielnej rejestracji przez Formularz Rejestracyjny.

Kontakt